skip to Main Content
МК Счетконсулт оказва пълно съдействие по спиране дейността и закриване на фирма в Люлин и в района на гр.София

Всяка фирма (търговско дружество) може да бъде прекратена въз основа на някое от посочените в Търговския закон (ТЗ) основания. Прекратяването е свързано с прекратяване на търговската дейност на фирмата, т.е. тя не сключва нови договори и не генерира нови приходи и разходи.

Услугата по закриване на фирми включва:
  • Изготвяне и внасяне в Търговския регистър на документите по прекратяване на фирмата
  • Попълване и внасяне в НАП на уведомление по чл. 77 от ДОПК
  • Изготвяне на покана до кредиторите на фирмата и внасянето й в ТР за обявяване
  • Съвместна работа със счетоводителите/ликвидаторите на фирмата и оказване на текущо правно съдействие и консултации при провеждането на ликвидацията
  • Изготвяне и внасяне в Търговския регистър на документите по заличаване на фирмата
  • Изваждане на удостоверение от Търговския регистър за извършеното заличаване
Върнете се в началото