skip to Main Content
Пакет Базов 1
140,00 лв.
Разработен за малки фирми не регистрирани по ДДС до 30 документа месечно, в които собственикът е и управител . Този пакет включва всичко необходимо на самостоятелния предприемач – осигуряване, осчетоводяване на входящи и изходящи фактури, отчети от касов апарат, банкова сметка , без ПОС терминал, без склад.
Изготвяне и подаване на справки към НАП, НОИ, НСИ,ТР.
Изготвяне на годишен финансов отчет, на годишна данъчна декларация и годишен статистически отчет и тяхното подаване в съответните институции.
Пакет Базов 2
240,00 лв.
Разработен за малки фирми регистрирани по ДДС до 30 документа месечно, в които собственикът е и управител . Този пакет включва всичко необходимо на самостоятелния предприемач – осигуряване, осчетоводяване на входящи и изходящи фактури, отчети от касов апарат, банкова сметка, без ПОС терминал, без склад. Изготвяне и подаване на Справка Декларация и Дневници по ДДС, Изготвяне и подаване на справки към НАП, НОИ, НСИ,ТР.
Изготвяне на годишен финансов отчет, на годишна данъчна декларация и годишен статистически отчет и тяхното подаване в съответните институции.
Еднократни счетоводни услуги за клиенти без абонамент
1.Годишно счетоводно и данъчно приключване на
фирми, съставяне на годишен отчет:
– фирми с до 30 документа годишно300.00 лв.
– фирми с до 50 документа годишно450.00 лв.
– фирми с над 50 документа годишнопо договаряне
2.Изготвяне на данъчни декларации на физически лица40.00 - 200.00 лв.
3.За фирми без икономическа дейност (нулеви) през
изтеклата година – Изготвяне на на декларация по чл.
40.00 лв.
39 ал.9.т.2 и подаване на информация към НСИ
4.Обявяване на годишния финансов отчет в Търговския
регистър
30.00 лв.
5.Изготвяне и подаване на нулеви Справки-декларации
по ЗДДС
30.00 лв./док.
6.Консултация по счетоводни и данъчни казуси30.00 лв./ час*
* на започнат час ( безплатно за клиенти на абонамент)
Посочените цени са крайни и са в български лева.
Върнете се в началото