skip to Main Content

Счетоводни услуги

Текуща обработка на счетоводна документация
Складово стопанство – отчитане и инвентаризация
Дълготрайни активи – отчитане, амортизация и преоценка …

Регистрация на фирми

Регистрация на ЕООД

Регистрация на ЕООД (ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ) …

Закриване на фирма

МК Счетконсулт оказва пълно съдействие по спиране дейността и закриване на фирма в Люлин и в района на гр.София …

Регистриране на касови апарати

МК Счетконулт ЕООД извършва продажба, регистрация и поддръжка на касови апарати. Разполаме и с консумативи за тях …

Важно !!!  Експресно въвеждане в експлоатация на касови апарати в рамките на 30 мин.

Цената на касовия апарат включва: сервизен договор за 1 година , регистрация в НАП и програмиране

Върнете се в началото