skip to Main Content
МК Счетконсулт ЕООД извършва следните счетоводни услуги:
 • Текуща обработка на счетоводна документация
 • Складово стопанство – отчитане и инвентаризация
 • Дълготрайни активи – отчитане, амортизация и преоценка
 • Регистри и справки по ЗДДС и ЗА
 • Съставяне на Финансови отчети и доклади (междинни и годишни)
 • Счетоводни справки за представяне пред трети лица
 • Счетоводни консултации, надзор и съдействие
 • Регистрация по ЗДДС
 • Представителство
 • Изготвяне и подаване на декларации
 • Данъчни ревизии
 • Годишно приключване без договор
  Абонаментни планове
Върнете се в началото