skip to Main Content
Регистрация на фирми от МК Счеткосулт ЕООД
Регистрация на ЕООД
Необходими документи и информация:

1. Копие от личната карта на едноличния собственик на капитала /при ЕООД/;
2. Име на фирмата;
3. Адрес на фирмата;
4. Предмет на дейност на фирмата;
7. Размер на капитала. Минимумът е 2,00 лв.
8. Присъствие на управителя, който трябва да завери подписа си пред нотариус.

Цена: 120,00лв.

Цената за регистрация на ЕООД включва:

1. Изготвяне на всички необходими документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;

Други такси при регистрацията:

Държавна такса за регистрация на ЕООД: 110,00 лв.
Такса за нотариус: 6,00 лв.
Такса за откриване на сметка в банка: 20,00 лв. – 50.00лв

Регистрация на ЕТ
Необходими документи и информация:

1. Копие от личната карта на едноличния търговец;
2. Трябва да сте избрали име на едноличния търговец, като към него съгласно разпоредбите на ТЗ /търговския закон/ има задължителна добавка от първото и второто или първото и третото име на лицето, което регистрира едноличния търговец;
3. Трябва да знаете седалището и адреса на управление;
4. Трябва да знаете предмета на дейност на едноличния търговец – основни дейности, с които ще се занимава търговеца;
5. Присъствие на лицето, което регистрира едноличния търговец.

Цена: 50,00лв.

* Държавна такса за регистрация на ЕТ: 35,00 лв.

Цената за регистрация на ЕТ включва:

1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;

Регистрация на ООД
Необходими документи и информация:

1. Копия от личните карти на съдружниците;
2. Трябва да сте избрали име на фирмата;
3. Избор на седалище и адрес на управление;
4. Предмет на дейност на фирмата – основни дейности, с които ще се занимава;
5. Как ще се управлява дружеството – само заедно, заедно и поотделно или до определена сума заедно и поотделно, а над определена сума само заедно;
6. Разпределение на дяловете на съдружниците – кой съдружник какъв дял от капитала ще притежава;
7. Какъв ще бъде размерът на капитала. Минимумът е 2 лв.;
8. Присъствие на управителя, който трябва да завери подписа си пред нотариус.

Цена: 140,00лв.

Цената за регистрация на ООД включва:

1. Изготвяне на всички необходими документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;

Други такси при регистрацията:

Безплатна регистрация – Цената се приспада от абонаментното или годишното счетоводно приключване на фирмата.

Държавна такса за регистрация на ООД: 110,00 лв.
Такса за нотариус: 12,00 лв.
Такса за откриване на сметка в банка: 10,00 лв. – 50,00лв.
Минимален капитал: 2,00 лв.

Върнете се в началото