skip to Main Content

При закупуване на нов касов апарат задължително се сключва сервизен договор и абонамент за СИМ карта за 1 година, издава се свидетелство и се попълва паспортът на касовия апарат.

Важно е да пазите паспорта, тъй като в него се попълват данни: срок за действие на сервизния договор и на СИМ картата, както и вида на извършените ремонти.

Препоръчваме Ви да не чакате последния ден на изтичане на договора, за да го подновите !

Ако срокът на договора е изтекъл, GSM операторът спира действието на SIM картата и няма да може да издавате касови бележки. За да се активира отново СИМ картата се плаща допълнителна такса към мобилния оператор, което отнема около 24 часа за активиране.

Препоръчително е да подновите договора за касовия апарат 1 месец по-рано, като новият договор ще действа от датата на изтичане на стария, т.е. не губите нито ден.

За подновяване на сервизен договор за касов апарат е необходимо да посетите сервизната фирма, като носите касовия апарат, паспорта и стария договор.

Не е задължително да подновите договора с фирмата, от която сте го купили. Може да изберете сервизна фирма, която е най-близо до обекта, в който се ползва касовият апарат и / или предоставя по-добри условия.

При нас може да закупите и/или да подновите сервизния си договор на следните марки касови апарати : Datecs, Daisy, Tremol и ZIT.

Цената на касовият апарат включва: сервизен договор за 1 година , регистрация в НАП и програмиране

Върнете се в началото