skip to Main Content
TREMOL-M20
Касов апарат Tremol M20

ЦЕНА :  325 лв.

Описание

Настолен касов апарат, подходящ за широк кръг от търговски обекти, благодарение на богатите интерфейсни възможности, които предлага. С бърз и безшумен принтер и система за лесно зареждане на хартията Easy Load. Съобразен с последните изисквания на Наредба Н-18 на Министерството на финансите.

Техническа информация

Департаменти 40 с програмируеми: име (34
символа), цена, данъчна група, вид
на цената, единична транзакция и
забрана
1 (ДЕП.00) без възможност за
програмиране
Артикули До 99 999 с програмируеми: име (34
символа), цена, вид на цената,
данъчна група, принадлежност към
департамент, налично количество,
следене на количеството, баркод
Данъчни
групи
До 8, с възможност за забрана на
последните 4
Оператори До 20 с програмируемо име (20
символа) и парола (до 6 цифри)
Клиенти 1000 с програмируеми: име (26
символа), адрес (30 символа)
МОЛ(16), БУЛСТАТ (13), ЗДДС № (13)
Плащания 11 според схемата за предаване на
данни към НАП.
1 валутно с програмируем курс към
основното
Лого 2 файла
*.bmp file (384×80) B&W
Режими на
работа
Програмиране
Продажби (Фискален принтер)
Отчети Z, Отчети X

Цената на касовия апарат включва: сервизен договор за 1 година , регистрация в НАП и програмиране

Върнете се в началото