Дейност по оперативни програми


Проект и главна цел:  Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент:  МК СЧЕТКОНСУЛТ ЕООД

Обща стойност:  3000.00 лв.,  от които  2550.00лв.
европейско и  450.00 лв. национално съфинансиране.

Начало:  30.09.2020г.
Край:  30.12.2020г.