Цени

Пакет Базов 1

Разработен за малки фирми не регистрирани по ДДС  до 30 документа месечно, в които собственикът е и управител . Този пакет включва всичко необходимо на самостоятелния предприемач – осигуряване, осчетоводяване на входящи и изходящи фактури, отчети от касов апарат, банкова сметка. Изготвяне и подаване на справки към НАП, НОИ, НСИ,ТР.

Изготвяне на годишен финансов отчет, на годишна данъчна декларация и годишен статистически отчет и тяхното подаване в съответните институции.

* В цената не е включена единствено таксата за публикуване на финансовите отчети в Търговския регистър. Тя се определя по действащия ценоразпис на ТР.

Цена:   100,00 лв.


Пакет Базов 2

Разработен за малки фирми  регистрирани по ДДС  до 30 документа месечно, в които собственикът е и управител . Този пакет включва всичко необходимо на самостоятелния предприемач – осигуряване, осчетоводяване на входящи и изходящи фактури, отчети от касов апарат, банкова сметка, изготвяне и подаване на Справка Декларация и Дневници по ДДС, Изготвяне и подаване на справки към НАП, НОИ, НСИ,ТР.

Изготвяне на годишен финансов отчет, на годишна данъчна декларация и годишен статистически отчет и тяхното подаване в съответните институции.

* В цената не е включена единствено таксата за публикуване на финансовите отчети в Търговския регистър. Тя се определя по действащия ценоразпис на ТР.

Цена:   200,00 лв.


Цената на счетоводно обслужване при документооборот по-голям от 30 бр. с ТРЗ и ЛС се договоря индивидуално с клиентите.

Посочените цени са крайни и са в български лева .


Еднократни счетоводни услуги за клиенти без абонамент

 • Годишно счетоводно и данъчно приключване на фирми, съставяне на годишен отчет:
  – фирми с до 50 документа годишно – 200,00 лв.;
  – фирми с от 50 до 100 документа годишно – 360,00 лв.;
  – фирми с над 100 документа годишно – по договаряне;
 • Изготвяне на данъчни декларации на физически лица – 20,00 лв. / приложение;
 • За фирми без икономическа дейност (нулеви) през изтеклата година – Изготвяне на на декларация по чл. 39 ал.9.т.2 и подаване на информация към НСИ – 35,00 лв.;
 • Обявяване на годишния финансов отчет в Търговския регистър – 30,00 лв. плюс таксата по ценоразписа на ТР;
 • Изготвяне и подаване на нулеви Справки-декларации по ЗДДС – 30,00 лв. / декларация;
 • Подготовка на документи и пълно съдействие при преговори с търговски банки във връзка с отпускане на кредити – по договаряне;
 • Консултация по счетоводни и данъчни казуси – 20,00 лв. на започнат час ( безплатно за клиенти на абонамент).