Цени

Пакет Базов 1

Разработен за малки фирми не регистрирани по ДДС  до 30 документа месечно, в които собственикът е и управител . Този пакет включва всичко необходимо на самостоятелния предприемач – осигуряване, осчетоводяване на входящи и изходящи фактури, отчети от касов апарат, банкова сметка , без ПОС терминал, без склад.

Изготвяне и подаване на справки към НАП, НОИ, НСИ,ТР.

Изготвяне на годишен финансов отчет, на годишна данъчна декларация и годишен статистически отчет и тяхното подаване в съответните институции.

Цена:   140,00 лв.


Пакет Базов 2

Разработен за малки фирми  регистрирани по ДДС  до 30 документа месечно, в които собственикът е и управител . Този пакет включва всичко необходимо на самостоятелния предприемач – осигуряване, осчетоводяване на входящи и изходящи фактури, отчети от касов апарат, банкова сметка, без ПОС терминал, без склад.  Изготвяне и подаване на Справка Декларация и Дневници по ДДС, Изготвяне и подаване на справки към НАП, НОИ, НСИ,ТР.

Изготвяне на годишен финансов отчет, на годишна данъчна декларация и годишен статистически отчет и тяхното подаване в съответните институции.

Цена:   240,00 лв.


Цената на счетоводно обслужване при документооборот по-голям от 30 бр. с ТРЗ и ЛС се договоря индивидуално с клиентите.

Посочените цени са крайни и са в български лева .


Еднократни счетоводни услуги за клиенти без абонамент

 • Годишно счетоводно и данъчно приключване на фирми, съставяне на годишен отчет:
  – фирми с до 50 документа годишно – 300,00 лв.;
  – фирми с от 50 до 100 документа годишно – 420,00 лв.;
  – фирми с над 100 документа годишно – по договаряне;
 • Изготвяне на данъчни декларации на физически лица – 30,00 лв. / приложение;
 • За фирми без икономическа дейност (нулеви) през изтеклата година – Изготвяне на на декларация по чл. 39 ал.9.т.2 и подаване на информация към НСИ – 35,00 лв.;
 • Обявяване на годишния финансов отчет в Търговския регистър – 30,00 лв.
 • Изготвяне и подаване на нулеви Справки-декларации по ЗДДС – 30,00 лв. / декларация;
 • Консултация по счетоводни и данъчни казуси – 30,00 лв. на започнат час ( безплатно за клиенти на абонамент).